Wachttijden

Wachttijden

Hoewel ons uitgangspunt is om u zo spoedig mogelijk een intakegesprek aan te bieden, is er vanaf 01-01-2023 sprake van een oplopende wachttijd van minimaal drie maanden door een toenemend aantal aanmeldingen. Wij handhaven per 01-01-2024 de aanmeldstop voor nieuwe clienten.

Wij streven er naar binnen 12 weken vanaf uw digitale aanmelding bij de praktijk, contact met u op te nemen om een intakegesprek in te plannen (aanmeldwachttijd). De behandeling kan dan tussen twee en vier weken erna worden opgestart (behandelingswachttijd). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd.

Mocht u de wachttijd te lang vinden, kunt u altijd contact opnemen met ons, wellicht is er een snellere mogelijkheid bij een collega binnen onze coöperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland http://www.psyzorghk.nl. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de treeknormen genoemd).

Bijgewerkt per 01-01 2024