EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is bedoeld voor mensen die kampen met de gevolgen van een traumatische, heftige ervaring, bijvoorbeeld een verkeersongeval of (seksueel) geweld of een plotseling verlies. Door middel van het opwekken van bepaalde oogbewegingen terwijl de cliënt stilstaat bij nare herinneringen kan hij deze alsnog gaan verwerken. EMDR is een bewezen effectieve therapie gebleken bij het verwerken van zulke ervaringen.
Ook bij de behandeling van angsten en de verwerking van pestervaringen en andere traumatische ervaringen, zoals vernedering of verlating, kan EMDR effectief zijn.

Meer informatie over EMDR vind je op: www.emdr.nl

Hoe werkt het ?

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst zal zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving verzameld worden. Gevraagd zal worden om de traumatische ervaring ‘hier en nu’ op te roepen en de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren.

Dan zal het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door (geluiden) klikjes via een koptelefoon.

De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen (of geluiden) gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.