Tarieven

Tarieven in het Zorg Prestatie Model

De geleverde zorg in de praktijk valt binnen de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering, met uitzondering van behandeling van werkproblemen, aanpassingsstoornissen, relatietherapie en slaapstoornissen. Soms wordt behandeling hiervan vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit terugvinden in uw polis. Er moet wel sprake zijn van een stoornis om psychologische zorg vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar, per 1 oktober 2016 moeten we, verplicht, door elke cliënt bij de start en na afloop van een behandeling, een klachtenlijst laten invullen.

Voor de zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw jaarlijkse eigen risico wordt aangesproken. Dit eigen risico rekent uw zorgverzekeraar met u af. Voor velen bedraagt het eigen risico voor 2023 E 385 euro, tenzij u dit heeft verhoogd. De vergoeding voor jeugd tot 18 jaar verloopt via uw gemeente en is zonder eigen risico. Voor de verzekering is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk, bij aanvang van de therapie.

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening heeft in 2023 een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea en de Friesland, CZ, VGZ, Menzis, DSW en Z&Z. Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar, indien er sprake is van verzekerde GB GGZ-zorg. Voor andere zorg ontvangt u zelf een rekening. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u deze wellicht indienen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Voor 2024 hebben wij geen contract met ASR, AEVITAE, CARESQ en ONVZ. U bent van harte welkom om zich aan te melden bij onze praktijk, afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u een vergoeding aanvragen. Om na te gaan of de psychologische behandeling vergoed kan worden en voor welk percentage, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Mocht er geen contract zijn, dan betaalt u rechtstreeks aan de praktijk waarna u de rekening kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u (een gedeelte) vergoed krijgt. NB: bij een budgetpolis, vergoedt uw verzekeraar niet als er geen contract is. Het is aan te raden om u van tevoren goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar / de Consumentenbond.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de onderstaande tarieven voorgeschreven volgens Tariefbeschikking Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg 2024:

Toegepast op Setting: Ambulant-Kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BiG artikel 3)

Code Prestatie Maximumtarief
CO0562 consult diagnostiek  60 min           €    173,40
CO0627 consult behandeling 60 min           €    152,50
OV0007 Intercollegiaal overleg kort           €      23,58
OV0008 Intercollegiaal overleg lang           €      71,88
OV0012 Niet-basispakketzorg Consult            €   124,16
OV0018 Schriftelijke informatie verstrekking (met toestemming) aan derden           €     98,85

Op basis van de ernst van uw klachten en de afname van de HoNOS+ wordt een inschatting gemaakt welke zorgtypering het beste bij u past. De eerdere producten van de GB GGZ  als kort/middel/Intensief zullen nog wel te zien zijn op de factuur.

VGZ, CZ en Zilveren Kruis Achmea hanteren een zorgplafond per jaar. Wanneer dit plafond is bereikt dan krijgen wij onze zorg niet meer vergoed en zijn we genoodzaakt om cliënten via bemiddeling van uw verzekeraar door te verwijzen.  Meer informatie treft u op http://www.nza.nl/

Bij verhindering graag 48 uur (2 werkdagen) vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar of de gemeente. Als u niet tijdig heeft afgezegd, dan wordt u gebeld voor een telefonisch consult en anders wordt deze afspraak particulier in rekening gebracht. Er zal een no-show tarief van E 75,- in rekening worden gebracht.