Problematiek

Volwassenen

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening is een praktijk voor de Generalistische basis GGZ. Dit betekent dat wij cliënten zien met lichte tot matig ernstige klachten. De behandelingen die wij geven zijn over het algemeen dan ook kortdurend. U komt in aanmerking voor zorg binnen de Generalistische basis GGZ als u lichte tot matige problematiek ervaart en u een doorverwijzing heeft gekregen van uw huisarts. Met uw toestemming ontvangt de huisarts een schriftelijke terugkoppeling van uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan.

Afhankelijk van de intensiteit van de problemen wordt gekozen voor een kort traject (ongeveer vijf sessies) een middellang traject (ongeveer zeven sessies) of een intensief traject (tot maximaal 12 sessies).

Indien blijkt dat uw klachten te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor vergoeding via de Basis GGZ, dan zullen wij met u en uw verwijzer de mogelijkheden bespreken en een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ inzetten.

De praktijk is niet gespecialiseerd in problemen zoals:
– Middelengebruik of verslavingsproblematiek
– Psychotische stoornissen
– Verstandelijke beperking
– Crisisgevoeligheid waarbij zorg buiten werktijden nodig is

Er kan hierbij gedacht worden aan de volgende psychische klachten:

 • depressie, neerslachtigheid en/of lusteloosheid
 • overspannenheid of een burn-out
 • werk- en/of studieproblemen
 • dwangmatig handelen
 • angst- en/of paniekklachten
 • eetproblemen
 • onzekerheid of een laag zelfbeeld
 • problemen in het sociale contact met anderen, bijvoorbeeld in het leggen van contact of het opkomen voor jezelf
 • moeilijkheden in de omgang met partner of in het gezin
 • opvoedingsproblemen
 • verwerking van een ingrijpende ervaring, zoals een ziekte, operatie of het verlies van een dierbaar persoon
 • ervaren van een schokkende en ingrijpende gebeurtenis