Behandelingen

Wij behandelen in onze praktijk zowel kinderen en adolescenten als volwassenen.

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, zullen wij in een intakegesprek uw klachten en uw situatie bespreken. Op basis van dit intakegesprek, veelal in combinatie met psychologische tests en vragenlijsten, zullen we, afhankelijk van uw hulpvraag, een diagnose stellen en een advies voor behandeling opstellen.

Daarna stellen wij een behandelplan op, afgestemd op uw hulpvraag en uw persoonlijke situatie, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. Met uw toestemming ontvangt de huisarts een schriftelijke terugkoppeling van uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan. We gebruiken verschillende behandelmethoden, die we waar nodig gecombineerd zullen inzetten. Uiteraard stemmen we de behandelmethode af op uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Wilt u een naaste meenemen naar het gesprek? Dat is mogelijk in overleg en vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen.

 

Enkele voorbeelden van behandelmethoden die wij gebruiken zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
  • Inzichtgevende therapie
  • E-health

De gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van “blended care”. Dit betekent dat gespreksvoering in persoon op de praktijk gecombineerd wordt met online componenten, zoals het volgen van online behandelmodules, het nalezen van online informatie en het maken van plannen of opdrachten. Uiteraard wordt het eventueel inzetten van E-health altijd met u besproken en op uw voorkeuren afgestemd.

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm combineert gedragstherapie en gesprekstherapie. De invloed van het denken en de opvattingen van de cliënt op diens gevoelsleven en gedrag staan centraal. Deze vorm van therapie richt zich op het onderzoeken en veranderen van gedachten die een negatieve invloed hebben op de stemming en persoonlijke doelen. Hiernaast is het van belang om ineffectieve gedragingen om te buigen naar effectievere gedragingen.
Bij cognitieve therapie is de inzet van de cliënt van grote invloed op de duur en het slagen van de therapie . Deze inzet bestaat bijvoorbeeld uit het maken van huiswerkopdrachten en oefeningen tijdens de sessie.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vind je op: (www.VGCt.nl)

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is bedoeld voor mensen die kampen met de gevolgen van een traumatische, heftige ervaring, bijvoorbeeld een verkeersongeval of (seksueel) geweld of een plotseling verlies. Door middel van het opwekken van bepaalde oogbewegingen terwijl de cliënt stilstaat bij nare herinneringen kan hij deze alsnog gaan verwerken. EMDR is een bewezen effectieve therapie gebleken bij het verwerken van zulke ervaringen.
Ook bij de behandeling van angsten en de verwerking van pestervaringen en andere traumatische ervaringen, zoals vernedering of verlating, kan EMDR effectief zijn.

Meer informatie over EMDR vind je op: www.emdr.nl

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie kan worden ingezet bij een groot aantal psychische klachten.
Tijdens de behandeling onderzoeken en analyseren we de oorsprong van uw psychische problemen en de relatie met ervaringen van vroeger. Uw motivatie en inbreng zijn van groot belang bij deze therapie, u vertelt over gebeurtenissen en herinneringen van vroeger en samen gaan wij deze onderzoeken en analyseren. Zodoende krijgt u beter inzicht in de drijfveren van uw huidige gedrag en emoties. Veelal bestaat deze therapie uit een combinatie van de andere aangeboden behandelvormen.

E-health

E-health is een behandelmethode die met behulp van het internet wordt aangeboden. Er zijn voor diverse psychische klachten zoals depressie, angststoornissen en alcoholproblemen programma’s gemaakt, die u in overleg met uw therapeut kunt inzetten. U wordt begeleid door middel van e-mail. Onlinebehandeling werkt volgens vaststaande protocollen waarbij cognitieve gedragstherapie vaak uitgangspunt is.  Ook kan er sprake zijn van blended behandelingen waarbij online behandelmodules gecombineerd worden met face-to-face contacten.

Mindfulness

Hierbij leert u de aandacht op het hier en nu te richten en stil te staan bij uw gevoelens, waarbij u zichzelf en de ander probeert te accepteren zonder te oordelen. Met aandacht aanwezig te zijn in het moment kunnen we trainen. Daarmee kunnen we leren om gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen minder vat op ons te laten hebben. Binnen de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van mindfulness technieken.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een stroming binnen de cognitieve gedragstherapie. In tegenstelling tot de meeste psychotherapieën richt oplossingsgerichte therapie zich niet op de klacht of het probleem. Deze vorm van therapie is gericht op het onderzoeken van wat er al goed gaat en hiermee de krachten en talenten optimaal te benutten om de huidige problemen op te lossen. De focus ligt op de gewenste situatie van de cliënt in de toekomst.
Voorbeelden van oplossingsgerichte vragen zijn: Waar hoopt u op? Welk verschil zou dat maken? Wat werkt al in de goede richting?

Oplossingsgerichte therapie is effectief bij een groot aantal psychische klachten waaronder depressie, angst en psychosociale problemen.