Aanmelden

Aanmelden   Aanmeldstop voor nieuwe cliënten

Sinds enige tijd is er bij onze praktijk, sprake van een oplopende wachttijd van minimaal drie maanden. Omdat wij de wachttijd niet verder willen laten oplopen en onze cliënten op de juiste wijze willen behandelen, handhaven wij per 01-01-2024 de aanmeldstop voor nieuwe cliënten. De cliënten die op de wachtlijst staan, zullen gebeld worden zodra er een plekje vrij is bij een van onze behandelaren. Mocht u toch eerder behandeling nodig hebben, vraag dan uw huisarts of uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.