Therapeuten

De praktijkhouder en regiebehandelaar van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening in Heemskerk is Simone van der Poel. Ze studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en heeft aansluitend de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gedaan. Recent heeft zij de Postmasteropleiding Medische psychologie aan de RINO te Utrecht afgerond, waarbij de aandacht ligt op de psychosociale zorg voor oncologische patiënten.

Haar ervaring in de zorg ligt zowel in de jeugdhulpverlening als in de volwassenzorg. Zij heeft een brede werkervaring opgedaan in de eerstelijnspraktijk, een revalidatiecentrum voor ouderenzorg, de specialistische ggz en is tevens werkzaam geweest als docent diagnostiek en communicatie aan de Universiteit van Leiden.

Thialda Jonker werkt sinds juni 2023 als GZ-psycholoog en regiebehandelaar in de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening in Heemskerk. Ze studeerde Klinische Psychologie aan de UvA en werkt sinds 2009 als basis-psycholoog en sinds begin 2021 als gezondheidszorgpsycholoog. Naast haar werk in de praktijk werkt ze als gezondheidszorgpsycholoog en regiebehandelaar bij een ambulant team van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (volwassenen), waar zij al een aantal jaar werkzaam is. Ze heeft daarvoor meerdere jaren in de (curatieve) verslavingszorg gewerkt alsmede in de BasisGGZ. Ze laat zich regelmatig bijscholen in nieuwe en effectieve behandelvormen, en brengt op meerdere gebieden haar expertise mee naar de praktijk, zoals verschillende traumabehandelingen en Cognitieve Gedragstherapie.

Cynthia Brandjes-Meijer is de praktijkassistente bij de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur. Op deze dagen staat zij u graag telefonisch te woord.

Lena Slot werkt als behandelaar in de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen en Psychologie in Amsterdam. Ze is opgeleid in Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Schematherapie en ACT.  Per 01-04-2023 zal zij de opleiding tot GZ psycholoog gaan volgen.

Haar ervaring ligt met name in de volwassenzorg. Ze heeft werkervaring opgedaan in de Medische Psychologie en in de eerste- en tweedelijnszorg. Daarnaast heeft ze onderzoekservaring opgedaan bij het Amsterdam UMC naar psychologische flexibiliteit en peripartum depressie binnen de verloskundige wetenschap.

Behandelvisie

Binnen de eerstelijnspraktijk in Heemskerk ligt de nadruk voornamelijk op kortdurende psychologische behandeling van zowel jeugd als volwassenen. Daarnaast is er door de specialisatie in medische psychologie, aandacht voor oncologische patiënten waarbij er wordt samengewerkt met (para-)medische partners binnen het gezondheidscentrum Bachstraat, waar de praktijk is gevestigd.

In de visie van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening staat de individuele cliënt en de kwaliteit van zorg centraal. Cliënten moeten zich begrepen, op hun gemak en gerespecteerd voelen tijdens de therapie. Er wordt gewerkt met behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is onderzocht en bewezen dat ze werkzaam zijn. Gestreefd wordt naar de juiste match tussen problematiek, cliënt en behandelvorm om een optimaal behandeleffect te bewerkstelligen.

Tevens zijn we een opleidingspraktijk, waarbij we zowel basis- als GZ-psychologen opleiden voor het werkveld. Hierbij werken we nauw samen met de opleidingsmaatschap PsyZorg HK en de Universiteit van Amsterdam.