Therapeuten

De praktijkhouder en regiebehandelaar van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening in Heemskerk is Simone van der Poel. Ze studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en heeft aansluitend de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gedaan. Recent heeft zij de Postmasteropleiding Medische psychologie aan de RINO te Utrecht afgerond, waarbij de aandacht ligt op de psychosociale zorg voor oncologische patiënten. Omdat het in dit werkveld belangrijk is om je te blijven ontwikkelen en te bekwamen, is zij momenteel in opleiding tot Psychotherapeut.

Haar ervaring in de zorg ligt zowel in de jeugdhulpverlening als in de volwassenzorg. Zij heeft een brede werkervaring opgedaan in de eerstelijnspraktijk, een revalidatiecentrum voor ouderenzorg, de specialistische ggz en is tevens werkzaam geweest als docent diagnostiek en communicatie aan de Universiteit van Leiden.

 

Thialda Jonker werkt sinds juni 2023 als GZ-psycholoog en regiebehandelaar in de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening in Heemskerk. Ze studeerde Klinische Psychologie aan de UvA en werkt sinds 2009 als basis-psycholoog en sinds begin 2021 als gezondheidszorgpsycholoog. Naast haar werk in de praktijk werkt ze als gezondheidszorgpsycholoog en regiebehandelaar bij een ambulant team van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (volwassenen), waar zij al een aantal jaar werkzaam is. Ze heeft daarvoor meerdere jaren in de (curatieve) verslavingszorg gewerkt alsmede in de BasisGGZ. Ze laat zich regelmatig bijscholen in nieuwe en effectieve behandelvormen, en brengt op meerdere gebieden haar expertise mee naar de praktijk, zoals verschillende traumabehandelingen en Cognitieve Gedragstherapie.

Behandelvisie

Binnen de eerstelijnspraktijk in Heemskerk ligt de nadruk voornamelijk op kortdurende psychologische behandeling van volwassenen. Daarnaast is er door de specialisatie in medische psychologie, aandacht voor oncologische patiënten waarbij er wordt samengewerkt met (para-)medische partners binnen het gezondheidscentrum Bachstraat, waar de praktijk is gevestigd.

In de visie van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening staat de individuele cliënt en de kwaliteit van zorg centraal. Cliënten moeten zich begrepen, op hun gemak en gerespecteerd voelen tijdens de therapie. Er wordt gewerkt met behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is onderzocht en bewezen dat ze werkzaam zijn. Gestreefd wordt naar de juiste match tussen problematiek, cliënt en behandelvorm om een optimaal behandeleffect te bewerkstelligen.

Tevens zijn we een opleidingspraktijk, waarbij we zowel basis- als GZ-psychologen opleiden voor het werkveld. Hierbij werken we nauw samen met de opleidingsmaatschap PsyZorg HK en de Universiteit van Amsterdam.