Therapeuten

De praktijkhouder en regiebehandelaar van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening in Heemskerk is Simone van der Poel. Ze studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en heeft aansluitend de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gedaan. Recent heeft zij de Postmasteropleiding Medische psychologie aan de RINO te Utrecht afgerond, waarbij de aandacht ligt op de psychosociale zorg voor oncologische patiënten.

Haar ervaring in de zorg ligt zowel in de jeugdhulpverlening als in de volwassenzorg. Zij heeft een brede werkervaring opgedaan in de eerstelijnspraktijk, een revalidatiecentrum voor ouderenzorg, de specialistische ggz en is tevens werkzaam geweest als docent diagnostiek en communicatie aan de Universiteit van Leiden.

Iben Bøje werkt als behandelaar in de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening. Zij is van oorsprong Deense, maar woont al 23 jaar in Nederland en spreekt de taal vloeiend. Zij studeerde Gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is inmiddels in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Haar ervaring ligt voornamelijk in de volwassenenzorg. Zij heeft veel werkervaring in het kader van preventie, oplossingsgerichte psychologie, en het versterken van de veerkracht van het individu. Zij heeft jarenlang gewerkt als docent Gedragswetenschappen en trainer Mentale Kracht. Naast het werk bij de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, werkt zij als bedrijfspsycholoog bij een grote overheidsinstelling.

Floor van Doleweerd werkt ook als behandelaar in de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening. Zij studeerde Ontwikkelingspsychologie en Klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is inmiddels in opleiding tot Cognitieve Gedragstherapeut.

Haar ervaring ligt zowel in de jeugdhulpverlening als in de volwassenenzorg. Zij heeft werkervaring opgedaan in de spoedeisende psychiatrie, in de ouderenzorg en in de eerstelijnszorg.

 

Behandelvisie

Binnen de eerstelijnspraktijk in Heemskerk ligt de nadruk voornamelijk op kortdurende psychologische behandeling van zowel jeugd als volwassenen. Daarnaast is er door de specialisatie in medische psychologie, aandacht voor oncologische patiënten waarbij er wordt samengewerkt met (para-)medische partners binnen het gezondheidscentrum Bachstraat, waar de praktijk is gevestigd.

In de visie van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening staat de individuele cliënt en de kwaliteit van zorg centraal. Cliënten moeten zich begrepen, op hun gemak en gerespecteerd voelen tijdens de therapie. Er wordt gewerkt met behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is onderzocht en bewezen dat ze werkzaam zijn. Gestreefd wordt naar de juiste match tussen problematiek, cliënt en behandelvorm om een optimaal behandeleffect te bewerkstelligen.