Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een stroming binnen de cognitieve gedragstherapie. In tegenstelling tot de meeste psychotherapieën richt oplossingsgerichte therapie zich niet op de klacht of het probleem. Deze vorm van therapie is gericht op het onderzoeken van wat er al goed gaat en hiermee de krachten en talenten optimaal te benutten om de huidige problemen op te lossen. De focus ligt op de gewenste situatie van de cliënt in de toekomst.
 Voorbeelden van oplossingsgerichte vragen zijn: Waar hoopt u op? Welk verschil zou dat maken? Wat werkt al in de goede richting?

Oplossingsgerichte therapie is effectief bij een groot aantal psychische klachten, waaronder depressie, angst en psychosociale problemen.,