Mindfulness

Mindfulness

Hierbij leert u de aandacht op het hier en nu te richten en stil te staan bij uw gevoelens, waarbij u zichzelf en de ander probeert te accepteren zonder te oordelen. Met aandacht aanwezig te zijn in het moment kunnen we trainen. Daarmee kunnen we leren om gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen minder vat op ons te laten hebben. Binnen de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van mindfulness technieken.