Medische Psychologie

Medische Psychologie

Psychosociale zorg bij oncologie en andere ernstige chronische somatische aandoeningen. Hierbij wordt psychosociale begeleiding geboden aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS. Er is aandacht voor het ondersteunen van de cliënt en zijn naasten tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Op deze manier is het mogelijk een bijdrage te leveren aan het vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood. Het helpt te voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen. Een goede begeleiding hierbij is van het grootste belang en vraagt om een specifieke behandeling.