Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm combineert gedragstherapie en gesprekstherapie. De invloed van het denken en de opvattingen van de cliënt op diens gevoelsleven en gedrag staan centraal. Deze vorm van therapie richt zich op het onderzoeken en veranderen van gedachten die een negatieve invloed hebben op de stemming en persoonlijke doelen. Hiernaast is het van belang om ineffectieve gedragingen om te buigen naar effectievere gedragingen.

Bij cognitieve therapie is de inzet van de cliënt van grote invloed op de duur en het slagen van de therapie . Deze inzet bestaat bijvoorbeeld uit het maken van huiswerkopdrachten en oefeningen tijdens de sessie.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vind je op: (www.VGCt.nl)